nieuw energielabel
Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president. - Foto: Rijksoverheid

Meer buitenstedelijk bouwen en de deadline van een miljoen nieuwe woningen vijf jaar naar voren halen. Dit zijn twee concrete maatregelen die in de brief staan van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Minister Ollongren schrijft in de uitgestelde aanvullingsbrief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat er vanuit het Rijk meer regie moet worden genomen. Ze laat daarbij een aantal keuzes zien die het kabinet. Zo is de eerdergenoemde deadline van een miljoen nieuwe woningen in 2040 bijgesteld naar 2035.

‘Dagdromers wakker geschud door minister’

Volgens Stadszaken is het de vraag of de keuzes die Ollongren schetst, soelaas bieden voor de uitdagingen van de woningbouw, werkgebieden, duurzaamheid en bereikbaarheid. “Wat een verschil in typering van de situatie ten opzichte van de huidige Rijksbouwmeester, die een paar jaar geleden nog vond dat we voldoende woningen hadden in ons land”, zegt Jos Feijtel, lid van het BZK Expertteam Woningbouw op Stadszaken.nl. “Alle dagdromers worden ruw wakker geschud door de minister. Ze wil het de beleidsmakers in ons land blijkbaar zwaar inpeperen.”

Lees ook: Minister wil woningbouw afdwingen

Buitenstedelijk bouwen

Een tweede doelstelling is meer buiten de grote steden te bouwen. ‘De ruimte in Nederland is schaars, niet alles kan en niet alles kan overal’, aldus de minister. Het slim combineren van functies staat daarom centraal in de NOVI. Het kabinet maakt nu in aanvulling op de ontwerp-NOVI scherpere keuzes over de toekomstige ontwikkelingen binnen het Stedelijk Netwerk Nederland.

Samen met de regio’s bekijkt het Rijk de mogelijkheden voor woningbouw binnen de centrumstad in combinatie met het OV-netwerk en goede leefomgevingskwaliteit. Daarnaast naar de opties om aan de randen van het stedelijk gebied en in de buurgemeenten te bouwen. Opvallend is dat locaties binnen- én buitenstedelijk tegelijk in kaart worden gebracht. Dat is volgens de minister noodzakelijk om op de snelheid van realisatie te kunnen sturen.

‘Positief dat de overheid haar verantwoordelijk oppakt’

Jan Fokkema, directeur van de Neprom, is blij dat het kabinet met de Kamerbrief meer realisme uitstraalt als het gaat om de noodzaak om niet meer alleen naar binnenstedelijke woningbouwlocaties te kijken. ‘Ze schuiven langzaam op. Ik vind het bovendien heel positief dat de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid nu meer pakt.

Het coronavirus heeft volgens Ollongren op indringende wijze duidelijk gemaakt dat bevordering en preventie van de gezondheid ook in onze leefomgeving nadrukkelijk aandacht en zorg moet hebben. Dit zal in de definitieve NOVI waar nodig worden aangescherpt.

Het kabinet streeft ernaar om de definitieve NOVI voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen.

Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) schetst hoe de leefomgeving in Nederland er over 30 jaar uit kan zien. Het Rijk neemt het voortouw en maakt keuzes die richting geven aan deze gezamenlijke opgave. Regionaal en lokaal wordt dit in gezamenlijkheid verder uitgewerkt. Samen met gemeenten en provincies wil het Rijk de ruimte in heel Nederland zo goed en zo duurzaam mogelijk inrichten. Dit vraagt om maatwerk per regio.