Vastgoed Actueel fijnstof

In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens, afkomstig van o.a. Tata Steel. Die zouden voor extra fijnstof zorgen, met gezondheidsklachten bij de bewoners van deze regio tot gevolg. Het RIVM heeft de vragen die leefden samen met GGD Kennemerland beantwoord. Hiermee geeft het instituut ook algemene informatie over omgaan met fijnstof in huis en daarbuiten.

In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens, afkomstig van o.a. Tata Steel. Die zouden voor extra fijnstof zorgen, met gezondheidsklachten bij de bewoners van deze regio tot gevolg. Het RIVM heeft de vragen die leefden samen met GGD Kennemerland beantwoord. Hiermee geeft het instituut ook algemene informatie over omgaan met fijnstof in huis en daarbuiten.

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, onzichtbare, zwevende deeltjes die zowel in de lucht binnenshuis als buitenshuis voorkomen. Ze ontstaan vooral door industrie, landbouw, het verkeer, onze huishoudens (het stoken van hout) en het roken van sigaretten. De deeltjes bestaan meestal uit allerlei stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Fijnstof inademen beïnvloedt de werking van luchtwegen, longen, het hart en de bloedvaten. Of je er ook ziek van wordt, hangt af van iemands gevoeligheid en de hoeveelheid en het soort fijnstof dat wordt ingeademd.

De concentraties in diverse regio’s

Het RIVM onderzocht de concentraties fijnstof in verschillende regio’s en beantwoordt vragen hierover.
In de IJmond lagen de gemiddelde jaarconcentraties voor PM10 in 2017 tussen 20 en 28 µg/m3. Ter vergelijking: de gemiddelde fijnstofconcentratie PM10 in druk stedelijk gebied zoals Amsterdam was in 2017 tussen 17 µg/m3 en 25 µg/m3. Of het resultaat hoger of lager uitvalt is afhankelijk van meten in een drukke straat of ergens in een rustige wijk. In een ‘achtergrondlocatie’ zoals De Rijp was de jaargemiddelde concentratie PM10 14 µg/m3. De Rijp heet een ‘achtergrondlocatie’, omdat er lokaal geen bronnen zoals industrie of veehouderij zijn.

Meten en maatregelen nemen

De Europese Unie stelde richtlijnen op voor de lidstaten die hen o.a. verplicht om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten en op te volgen. Als er meer fijnstof voorkomt dan toegelaten, dan legt de EU maatregelen op die moeten zorgen voor minder fijn stof. 
Fijnstof meten is ook mogelijk voor particulieren (woningen), bedrijven (bijv. kantoren) en organisaties (zoals scholen).

Ventileren altijd aan te raden

Volgens het RIVM is het ingewikkeld om fijnstof buiten het huis te houden. Fijnstof is namelijk zo klein dat het door heel kleine openingen kan komen. Maak je de openingen zo klein dat het fijnstof er niet doorheen kan (bijvoorbeeld met filters), dan verstoppen die openingen en kan de lucht zelf er ook niet meer doorheen. Door te weinig ventilatie wordt de luchtkwaliteit in huis meestal slechter dan buiten.
Over het algemeen is ventileren via een ventilatiesysteem of het openzetten van ramen goed voor de luchtkwaliteit in huis. In huis zijn namelijk ook veel bronnen van luchtvervuiling aanwezig. Van het fornuis tot huisdieren, stoffen en meubels. Hierdoor is de luchtkwaliteit buiten bijna altijd beter dan binnen. Er zijn uitzonderingen, zoals bij situaties waarbij veel fijnstof vrijkomt. Bijvoorbeeld bij een brand in de omgeving kan het nuttig zijn het ventilatiesysteem uit te zetten tot de rookpluim voorbij is.

Bron: RIVM, Gezondheid&Milieu