57df6a0f34180006582f429068c6ac21_L

Brancheorganisatie VBO Makelaar doet het kabinet concrete voorstellen om de doorstroming op de woningmarkt en het vertrouwen van de consument te herstellen. Uitgangspunt is rust, rust, rust. “Het strenge huidige beleid frustreert de woningmarkt”, aldus VBO-directeur Hans van der Ploeg.

 


Brancheorganisatie VBO Makelaar doet het kabinet concrete voorstellen om de doorstroming op de woningmarkt en het vertrouwen van de consument te herstellen. Uitgangspunt is rust, rust, rust. “Het strenge huidige beleid frustreert de woningmarkt”, aldus VBO-directeur Hans van der Ploeg.

Vier korte termijn maatregelen moeten volgens VBO Makelaar de woningmarkt weer op gang krijgen. De belangrijkste is dat banken bij hypotheekverstrekking maatwerk moeten kunnen leveren. Van der Ploeg: “Neem werk- en inkomstenperspectief weer mee in de beoordeling bij hypotheekverstrekking.”

Onderscheid
VBO Makelaar heeft de voorstellen doorgesproken met het ministerie van minister Donner, zijn hoogste ambtenaren en alle politieke partijen. De bedoeling is dat minister Donner nog deze zomer met de nieuwe woonvisie komt. “Wij vragen het kabinet onderscheid te maken tussen korte en lange termijn maatregelen en nu te beginnen met het implementeren van wat op korte termijn nodig is.”

Persoonlijke omstandigheden
“Wij roepen banken op om beter te kijken naar specifieke persoonlijke omstandigheden, zodat er nog steeds veilig hypotheken worden verstrekt maar er wel meer mogelijkheden zijn. Een voorbeeld: een afgestudeerde arts met een tijdelijk contract krijgt geen hypotheek, terwijl hij een ontzettend gunstig toekomstperspectief heeft. Zonde.”

Maatregelen
Verder stelt VBO Makelaar voor om de overdrachtsbelasting te verlagen, starters een financieel zetje te geven en de NHG-grens op 350.000 te houden. “Allemaal korte termijn maatregelen, die nu hun werk moeten doen, nog deze kabinetsperiode. Daarnaast moet nagedacht worden over een overkoepelend plan voor de woningmarkt, dat over een langere  termijn moet worden ingevoerd”, aldus Van der Ploeg.

Patstelling
“Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat dit geen gunstige tijd is voor de woningmarkt. Doen we niets, dan belanden we in een patstelling. We moeten vooral de starters helpen, die zitten nu vast. Daar komt bij dat elke transactie die zij teweeg brengen,  drie woningtransacties tot gevolg heeft.”