Vastgoed Actueel Provinciale Statenverkiezingen

Woningeigenaren vinden de verduurzaming van bestaande woningen het belangrijkste thema van de Provinciale Statenverkiezing. In een onderzoek van Vereniging Eigen Huis kiest 28% van de huiseigenaren dit als het belangrijkste thema voor de leefomgeving in zijn provincie.

Woningeigenaren vinden de verduurzaming van bestaande woningen het belangrijkste thema van de Provinciale Statenverkiezing. In een onderzoek van Vereniging Eigen Huis kiest 28% van de huiseigenaren dit als het belangrijkste thema voor de leefomgeving in zijn provincie.

Het onderzoek is in februari uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders (Statenleden, wethouders, gemeenteraadsleden, burgemeesters, Eerste en Tweede Kamerleden, etc.). Beide groepen zijn in meerderheid voorstander van subsidies voor het verduurzamen van woningen. Driekwart van hen vindt tevens dat provincies het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moeten stimuleren en ruim tweede derde dat mensen met een laag inkomen relatief meer subsidie of andere hulp moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning.

Tekst gaat verder onder het kaartje

Verduurzamen bij bestuurders minder in beeld

Van de ondervraagde bestuurders zet overigens slechts 12% het thema verduurzaming van bestaande woningen bovenaan. Bij zowel bestuurders als huiseigenaren staat ‘invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen’ op plaats twee. Het woningaanbod is voor een kwart van de bestuurders het derde grote thema, terwijl nog geen 10% van de huiseigenaren dit erg belangrijk vindt.

In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens waarvan 57% volgens cijfers van VEH woont in een koopwoning en 43% in een huurwoning.

Wat speelt er in welke provincie?

 • Drenthe: driekwart huiseigenaren en bestuurders tegen gaswinning in Noord-Drenthe
 • Flevoland: 49% van de huiseigenaren is tegen opening van Flevoland Airport in 2020
 • Friesland: bevolking wil inspraak bij herindelen luchtruim Lelystad
 • Gelderland: geen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebieden
 • Groningen: gasschade moet in maximaal 6 maanden zijn afgehandeld, daarna burger heft in eigen hand
 • Limburg: houd de leefbaarheid in kleine kernen in stand
 • Noord-Brabant: verbied boringen naar schaliegas
 • Noord-Holland: bouw meer starterswoningen, maar niet ten koste van het groen
 • Overijssel: helft huiseigenaren en bestuurders verzet zich tegen uitbreiding Lelystad Airport
 • Utrecht: bouw voldoende woningen, maar behoud het groen
 • Zeeland: Zeeuwse huiseigenaren zijn voorstander van meer nieuwe windmolens 
 • Zuid-Holland: huiseigenaren willen een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest

Bekijk de toelichting per provincie op de website van VEH.