Vastgoed actueel huurprijzen

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de maximale huurprijs. Daardoor is de maximaal toegestane huurprijs voor woningen hard gestegen. De Woonbond vindt dat dit veel te hard gaat en noemt de huurprijsbescherming ‘buitenspel gezet’, wat zou moeten worden teruggedraaid.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de maximale huurprijs. Daardoor is de maximaal toegestane huurprijs voor woningen hard gestegen. De Woonbond vindt dat dit veel te hard gaat en noemt de huurprijsbescherming ‘buitenspel gezet’, wat zou moeten worden teruggedraaid.

Daarnaast wil de Woonbond dat er een vorm van huurprijsbescherming komt voor de vrije sector. Ook deze huurders verdienen bescherming tegen woekerprijzen. Sinds 2015 speelt de WOZ-waarde een grote rol in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning via het woningwaarderingsstelsel (wws). Wanneer een huurwoning vrij komt en opnieuw wordt verhuurd, kan de prijs fors omhoog. 

6,5 procent

De gemiddelde WOZ-waarde steeg in 2018 voor het derde jaar op rij. Op 1 januari 2018 bedroeg deze €230.000 per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder.

Van sociale naar vrije sector

Omdat de maximale huurprijs bij veel huurwoningen stijgt, kunnen ook meer sociale huurwoningen weglekken uit de sociale sector en in de vrije sector belanden. Wanneer een woning volgens het wws een huurprijs boven de €710,68 kan krijgen, mag de woning in de vrije sector worden verhuurd. Er geldt dan geen enkele huurprijsbescherming meer. De liberalisatiegrens is vanaf 2015 bevroren, terwijl de maximale huurprijs juist hard steeg. Steeds meer woningen komen zo in de vrije sector terecht.

Bron: Woonbond