Klaas Knot, president DNB (foto: Marieke Bijster)

Om banken weerbaarder te maken voert De Nederlandsche Bank (DNB) per 1 januari 2022 een ondergrens voor risicoweging van hypotheken voor banken in. Volgens DNB houden banken onvoldoende rekening met het systeemrisico op de woningmarkt. Hun kredietportefeuilles zijn kwetsbaar voor de impact van een huizenprijscorrectie.

In het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van 11 oktober 2021 beschrijft DNB de toenemende kwetsbaarheden en risico’s voor de financiële stabiliteit in ons land.

President Klaas Knot van DNB tijdens een persconferentie: “Ik ben optimistisch gestemd over het economisch herstel, maar als het gaat om de opbouw van financiële kwetsbaarheden en risico’s ben ik iets minder positief.”

Te veel geld op zoek naar te weinig woningen

DNB wijst onder meer op de risico’s van de huidige woningmarkt. “De uitbundige huizenprijsstijging hangt veeleer samen met de leenruimte die Nederlandse huishoudens hebben. Er is simpelweg te veel geld op zoek naar te weinig woningen. Kopers gaan steeds verder om het winnende bod uit te brengen en vertonen daarbij steeds risicovoller leengedrag”, aldus Knot.

450% van het bruto jaarinkomen

Vooral de financiële druk op starters is verder toegenomen, meldt het OFS. Het aandeel starters dat boven 90 procent van het maximale leenbedrag onder de inkomenstoets leent (loan-to-income) steeg afgelopen maanden flink.

52 procent van de starters en 42 procent van de doorstromers sluit momenteel een hypotheek af met een schuldbedrag van meer dan 450 procent van hun bruto jaarinkomen. Dat was eind 2018 31 procent voor starters en doorstromers.

Knot: “Allerlei vormen van fiscale subsidies zorgen voor een verder prijsopdrijvend effect. De hypotheekrenteaftrek is hiervan het meest duidelijke voorbeeld. Maar ook regelingen die zijn ingevoerd om starters meer kansen te bieden op de woningmarkt hebben uiteindelijk – helaas – een averechts effect.”

Aflossingsvrij neemt toe in populariteit

De hernieuwde populariteit van aflossingsvrij lenen brengt ook kwetsbaarheden met zich mee. De lagere maandlasten van aflossingsvrije hypotheken kunnen huishoudens ertoe aanzetten een groter hypotheekbedrag te lenen. Hierdoor lopen ze meer risico.

Banken moeten correctie kunnen opvangen

De eerder aangekondigde ondergrens voor de risicoweging van hypotheken per 1 januari 2022 zorgt ervoor dat banken een zeker minimum aan kapitaal aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles. Daardoor zijn zij beter in staat de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op de woningmarkt op te vangen, aldus DNB.

Nederlandse huishoudens hebben met een totale schuld van 100 procent van het bbp – waarvan bijna 95 procent hypotheekschuld – na de Denen (met 109 procent) de hoogste schuldpositie in Europa.