garantievermogen NHG

De hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is in het tweede kwartaal van dit jaar met 4 miljard euro toegenomen. Die kwam uit op €719,7 miljard. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

De hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is in het tweede kwartaal van dit jaar met 4 miljard euro toegenomen. Die kwam uit op €719,7 miljard. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

De toename van de uitstaande hypotheekschuld is de grootste sinds het derde kwartaal van 2016. De verkoopprijzen van huizen lagen in het tweede kwartaal van 2019 hoger en er waren 10,7% meer transacties van bestaande koopwoningen dan een kwartaal eerder.

Schuldquote omlaag

Ondanks de stijging van de schuld in het afgelopen kwartaal daalt de hypotheekschuld als percentage van het bbp naar 90,8%. Begin 2015 lag deze quote nog boven de 100 procent. Het bbp nam in de afgelopen jaren sterker toe dan de hypotheekschuld, waardoor de schuldquote lager uitkwam.

2,2 procent meer inkomen

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2 procent. Zowel de groep werknemers als de groep zelfstandigen zagen hun inkomen toenemen. De totale beloning van werknemers lag 4,7 procent hoger dan een jaar eerder (4,7 miljard euro), onder meer doordat het aantal banen en de gewerkte uren toenamen. Zelfstandigen zagen hun inkomen met 6,4 procent stijgen (1,1 miljard euro).
Huishoudens betaalden 3,5 miljard (+5,5 procent) meer belasting en sociale premies, onder meer doordat de grondslag hiervoor groter werd.

Bron: CBS