Vastgoed Actueel senioren

Uit een peiling van ouderenbond Anbo blijkt dat ruim een kwart van de 60-plussers graag wil verhuizen. Van de ruim 5.600 respondenten in deze leeftijdscategorie gaf ruim 1.400 (25,7 procent) aan een verhuiswens te hebben. “Hoogste tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten.” Is het initiatief in Son en Breugel wellicht een oplossing?

Uit een peiling van ouderenbond Anbo blijkt dat ruim een kwart van de 60-plussers graag wil verhuizen. Van de ruim 5.600 respondenten in deze leeftijdscategorie gaf ruim 1.400 (25,7 procent) aan een verhuiswens te hebben. “Hoogste tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten.” Is het initiatief in Son en Breugel wellicht een oplossing?

Van de ruim 5.600 respondenten in de leeftijdscategorie 60-plus gaf volgens Anbo ruim 1.400 (25,7 procent) aan een verhuiswens te hebben. Nog eens zo’n 550 respondenten (10 procent) hebben een meer latente verhuiswens.

Anbo-bestuurder Liane den Haan: “Het is hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren.”

263.000 woningen te weinig

Uit eigen onderzoek van Capital Value en ABF Research blijkt overigens dat het woningtekort in Nederland sneller is opgelopen dan gedacht. Er zijn 263.000 woningen te weinig, vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen. De extra woningen zijn vooral nodig voor ouderen en starters. 

Om het tekort in te lopen, moeten jaarlijks in plaats van 75.000 woningen tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd. 

‘Stimuleringsregeling zet geen zoden aan de dijk’

Het kabinet kwam onlangs met een Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken. Maar volgens Den Haan zet dat geen zoden aan de dijk. “We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en -voorraad in relatie tot de lokale behoeften.”

Behoefte aan gemeenschappelijk wonen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er behoefte bestaat aan ‘meer gemeenschappelijk wonen’. De grootste groep (ruim 55 procent) zegt ‘ja, onder voorwaarden’: van zelfstandigheid, gelijkgestemdheid, van privacy of vrijheid.

Anbo hield deze peiling onder haar leden tussen 29 januari en 6 februari. Ruim 7.100 mensen reageerden. De respondenten wonen overwegend in Zuid-Holland (21 procent) en Noord-Holland (19 procent).

Meer hypotheekaanvragen 

Ook De Hypotheekshop signaleert dat de categorie 60-plussers in beweging is. Vorig jaar lieten landelijke cijfers ieder kwartaal, in vergelijking met een jaar eerder, een toename zien van 25-30 procent in het aantal hypotheekaanvragen van 60-plussers. Dat is een aanzienlijke en opmerkelijke groei. Inmiddels telt de markt meer aanvragen van 70-plussers dan van starters in de leeftijd tot 25 jaar.

Naast demografische factoren spelen waarschijnlijk de lage hypotheekrente en de aanpassing vorig jaar van de toetsingsregels voor senioren die willen verhuizen een rol. Wat verder opvalt is dat ouderen andere geldverstrekkers kiezen.

Initiatief ‘Statiegeld op Jeugd’ de oplossing?

Een lokaal actieplan dat wel lijkt te werken, is het initiatief van Stichting ‘Statiegeld op Jeugd’ (SOJ) in Son en Breugel (N.-Br.). Dit dorp heeft een huisvestingsprobleem dat meer Nederlandse gemeenten kennen: doorstroom onder ouderen is gering, jongeren en starters kunnen juist geen eigen plek vinden. Bijbouwen is niet echt een optie. Het initiatief van ‘Statiegeld op Jeugd’ moet een oplossing bieden.

Grote groep welvarende ouderen

Son en Breugel heeft een relatief grote groep welvarende ouderen, veelal voormalig Philipspersoneel dat in Eindhoven goed verdiende, vertelt Amanda Schiltmans, bewoonster, lokale ondernemer, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting SOJ aan Stadszaken.nl. Deze ouderen wonen in grote, mooie woningen en verhuizen niet door, waardoor de woningmarkt stagneert en prijzen stijgen. De (huur-)prijzen in Son en Breugel naderen inmiddels Amsterdams niveau. Schiltmans: “Een appartement huren kost hier al gauw € 1.100 per maand. Woningzoekende jongeren kunnen dus moeilijk een betaalbare woonplek vinden.”

Splitsen van grote ouderenwoningen

De oplossing wordt gezocht in bestaande bouw. Om de beoogde balans te bereiken, wil de Stichting jongeren onderbrengen in de veelal te grote woningen die de welvarende ouderen bezitten. “Het is niet zo dat ouderen niet door wíllen verhuizen, maar er is een tekort aan geschikte ouderenwoningen”, zegt Schiltmans. “Door de bestaande woning op te splitsen, waarbij de jongere de bovenste verdieping – die de oudere veelal niet meer gebruikt – betrekt, slaan we twee vliegen in één klap. De oudere krijgt een woning die geschikter is voor zijn huidige levensfase, de jongere krijgt een betaalbare woonplek met eigen opgang, keuken en badkamer.”

 

 

Helpen met huishoudelijke klusjes

Om te werken aan de sociale cohesie in het dorp, helpen de jongeren de ouderen met huishoudelijke klusjes. Daartegenover staat een betaalbare huur. Maar ouderen helpen, hebben starters daar wel zin in? Volgens Schiltmans wel: “We hebben onderzoek gedaan onder ruim 120 jongeren uit het dorp. Van hen gaf 70 procent aan wel te willen helpen met klusjes als tuinieren en boodschappen doen, dus echte hulptaken.”

Sparen voor een eigen woning

Ook kunnen jongeren die via het Statiegeld op Jeugd concept huren, alvast sparen voor het kopen van een eigen woning. Schiltmans ligt toe: “Van de huur wordt een deel weggezet in een speciaal potje. Zodra de starter op termijn een eigen huis wil kopen, wordt dit potje beschikbaar gesteld. Daarmee is huren niet langer weggegooid geld, maar wordt het een investering in de eigen toekomst.”

Pilot met één woning

Volgens Schiltmans is de gemeente Son en Breugel erg enthousiast over het werk van de stichting. Ook de lokale seniorenraad en jongerenraad hebben hoge verwachtingen. “Volgens een voorzichtige prognose zou ruim een kwart van de ouderen met een eigen woning in Son en Breugel een geschikt huis bezitten om te splitsen”, zegt Schiltmans.

Voordat het echter zover is, wordt onderzocht hoe het project precies het beste tot uitvoer kan worden gebracht. Op dit moment loopt daarom een pilot met één woning. 

Bron: Anbo, Hypotheekshop, Stadszaken.nl