koopwoningen 2022
De onzekerheid op de woningmarkt slaat toe, waardoor huizenbezitters hun woning sneller te kopen zetten. Tegelijkertijd neemt de vraag af, signaleert de Rabobank.

De coronacrisis heeft het vertrouwen in de woningmarkt volgens de ING hard geraakt. Niet eerder daalde de ING Woonindex in een half jaar tijd zo sterk. Met een daling van 12 punten komt de index in het tweede kwartaal met 91 punten onder de neutrale score van 100 punten. Ook DNB, Rabobank en Calcasa waarschuwen voor een kentering van de economie en de woningmarkt.

Ook in dit artikel:

– Rabobank: Nederlandse economie herstelt beperkt van coronacrisis
– DNB: huizenprijzen dalen komende jaren beperkt
– Calcasa: groei aanbod eerste waarschuwing kentering woningmarkt

Met 91 punten ligt de Woonindex van de ING op een stand die vergelijkbaar is met de situatie tijdens de financiële crisis, al lag het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2013 met 82 punten toen nóg lager. Starters en woningbezitters hebben minder vertrouwen in de woningmarkt en gaan uit van een stijging van de hypotheekrente.

De zorgen over mogelijke werkloosheid zijn volgens de ING duidelijk toegenomen. Overigens vinden woningbezitters het nog steeds een gunstige periode om een woning te kopen. Voor starters geldt dit in mindere mate omdat de huidige onzekere tijden hen parten spelen.


Rabobank: economie herstelt beperkt van coronacrisis

Rabobank deelt de zorgen over de economie: de bank verwacht dat de Nederlandse economie naar verwachting vanaf de tweede helft van dit jaar beperkt zal herstellen van de coronacrisis. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun Economisch Kwartaalbericht. De economen benadrukken wel dat er veel onzekerheden zijn rond die ramingen vanwege nieuwe medische, politieke en sociale ontwikkelingen.

Huizenmarkt in de knel bij tweede virusgolf

Bij een tweede virusgolf en lockdownperiode met sterk oplopende werkloosheid vormt de huizenmarkt volgens de bank een specifiek Nederlands risico. “Want hoewel de gemiddelde ‘loan-to-values’ dankzij de strengere aflossings- en inkomenseisen lager zijn dan tijdens het dieptepunt van de huizenmarktcrisis in 2013, zijn deze in vergelijking tot andere landen nog steeds relatief hoog. Vooral mensen die recentelijk een huis hebben gekocht en dit volledig hebben gefinancierd met een hypotheek lopen het risico om bij dalende huizenprijzen onder water te komen staan.”

Uit de Monitor Koopwoningmarkt over het eerste kwartaal bleek vorige week ook dat een daling van het vertrouwen in de woningmarkt pas later dit jaar merkbaar zal zijn op de woningmarkt.

DNB: huizenprijzen dalen komende jaren beperkt

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de coronacrisis de economische vooruitgang jaren terugzet. In de ramingen voor 2021 en 2022 voorziet de bank dalingen van de huizenprijzen van 2,1 en 3,7 procent. DNB-directeur Olaf Sleijpen merkt op dat de prijsval daarmee nog ‘vrij bescheiden’ van omvang is vergeleken met de nasleep van de kredietcrisis, toen de prijzen in totaal met bijna 20 procent daalden.


ING: optimisme woningbezitters opvallend

Ondanks het dalende vertrouwen in de woningmarkt en de toenemende zorgen over de economische ontwikkelingen, blijven woningbezitters onveranderd positief over het gemak waarmee ze hun eigen woning denken te kunnen verkopen. ING vindt dat opvallend. Het marktsentiment mag dan wegzakken, maar over de verkoopbaarheid van hun eigen woning maakten woningbezitters zich in mei 2020 nog geen zorgen. Woningeigenaren verwachten binnen 3,5 maand hun huis te kunnen verkopen, net als een half jaar geleden.

Lees ook: NVM: aantal verkochte en te koop gezette woningen hoger dan voor coronacrisis

Ondanks de verwachting dat de huizenprijzen de komende tijd dalen, zien starters het niet als een gunstiger periode om een huis te kopen, daarvoor zijn de tijden te onzeker.


‘Groei aanbod eerste waarschuwing kentering woningmarkt’

Hoewel de huizenmarkt er sterker voor staat dan tijdens de vorige crisis, staan veel seinen volgens Calcasa op rood. Het groeiende aanbod aan koopwoningen is volgens het technologiebedrijf  een eerste waarschuwing voor een naderende kentering.

Uit de jongste cijfers van Calcasa blijkt nog niet direct dat de coronacrisis een negatieve impact op de woningmarkt zal hebben. Het aantal verkopen bleef in maart en april op peil en ook in de prijsontwikkeling is nog geen effect zichtbaar. Wél is het aanbod in april en mei flink toegenomen, wat volgens Calcasa een eerste waarschuwingssignaal is voor een omslag op de woningmarkt.

Meer oververhitting

Net als bij de start van de kredietcrisis is de huidige woningmarkt volgens Calcasa oververhit. De krapte op de woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2020 groter dan in het derde kwartaal van 2007. Dit wordt goed geïllustreerd door de verhouding tussen de verkochte woningen en de te koop staande woningen. In het eerste kwartaal van 2020 was die verhouding 371 procent, terwijl deze 181 procent was in het derde kwartaal van 2007. Ter vergelijking, op het dieptepunt van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2013 was deze verhouding 44 procent.

Van verkopers- naar een kopersmarkt?

Het huidige woningtekort verdwijnt niet door de coronacrisis en blijft volgens Calcasa een opstuwende factor van de woningmarkt. Toch kan het toenemende aanbod een belangrijk eerste signaal zijn dat de ‘verkopersmarkt’ aan het veranderen is in een ‘kopersmarkt’. Het kopen van een woning wordt makkelijk en het verkopen moeilijk. In deze marktomstandigheden groeit het aanbod van te koop staande woningen en daalt het aantal transacties.

Dit was volgens Calcasa het geval tijdens de kredietcrisis. “De impact van de kredietcrisis op de woningmarkt liep in drie fases: eerst steeg het aanbod, vervolgens daalde het aantal transacties en uiteindelijk daalden de woningprijzen. De algemene verwachting is dat de huidige coronacrisis ook een sterk negatief effect op de Nederlandse woningmarkt zal hebben. Het zal echter even duren voordat een eventueel effect zichtbaar wordt in de woningprijzen.”