winkelvastgoed

Ook dit jaar en volgend jaar zullen de huizenprijzen blijven stijgen. Dat verwachten economen van Rabobank in hun deze week verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Het gebrekkige aanbod zal volgens het Kwartaalbericht Woningmarkt ook in 2021 en 2022 een stempel blijven drukken op de ontwikkelingen van de huizenprijzen. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 8%. Het aantal verkochte woningen zal wat teruglopen. De Rabobankeconomen verwachten voor 2022 een lagere prijsstijging, gemiddeld 4%. “Hiermee hebben we onze huizenprijsverwachting fors naar boven bijgesteld”, licht woningmarkteconoom Carola de Groot toe, “want eind 2020 gingen we nog uit van een gemiddelde huizenprijsgroei van respectievelijk 5,5 en 2,5%.”

‘Gebrek aan aanbod’

“De belangrijkste reden voor deze opwaartse bijstelling is dat de macro-economische vooruitzichten zijn verbeterd ten opzichte van de vorige raming. Vooral de werkloosheid loopt naar verwachting minder op dan eerder voorzien. Daarnaast speelt de aanhoudende krapte op de woningmarkt een rol in de opwaartse prijsontwikkeling. Bovendien zijn de financieringsmogelijkheden van potentiële huizenkopers momenteel erg gunstig.”

 

Het aantal verkochte huizen zakt naar verwachting wel wat in. De Groot: “Vorig jaar wisselden nog 236.000 huizen van eigenaar en voor dit jaar verwachten we zo’n 220.000 verkopen, gevolgd door 210.000 in 2022. Dit lagere aantal verkopen komt niet zozeer door een verminderde vraag naar koophuizen, maar simpelweg door een gebrek aan beschikbare huizen doordat er te weinig wordt gebouwd.”

‘Schrappen overdrachtsbelasting van invloed’

Waar de huizenprijsgroei eind 2020 iets afnam, trok deze in januari weer aan. Met een stijging jaar-op-jaar van 9,3% is er zelfs sprake van de grootste prijsstijging in de afgelopen twee jaar. Ook het aantal verkochte huizen nam in januari een vlucht. In die maand zijn maar liefst 24.500 huizen verkocht – een stijging van 40% jaar-op-jaar. “Dit heeft vermoedelijk te maken met het schrappen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers jonger dan 35 jaar per 1 januari 2021″, denkt De Groot. “Jongvolwassenen die in de tweede helft van 2020 het koopcontract ondertekenden, hebben waarschijnlijk de overdracht massaal over de jaarwisseling heen getild om op die manier de overdrachtsbelasting te omzeilen.”

Onzekerheid blijft groot

De prognoses voor de huizenmarkt blijven met onzekerheid omgeven, besluit De Groot. “Allereerst vormen beleggers een onzekere factor. Wij verwachten dat de vraag van beleggers dit jaar wat inzakt omdat zij, anticiperend op de fors hogere overdrachtsbelasting voor beleggers sinds de jaarwisseling, hun aankopen hebben vervroegd. Dit kan de huizenprijsontwikkeling drukken, maar het is onzeker in welke mate. De coronacrisis zorgt eveneens voor onzekerheid.”

Deze week werd eveneens bekend particuliere inversteerders in 2020 de meeste woningen ooit kochten.

Lees het volledige Kwartaalbericht Woningmarkt op de website van RaboResearch Economie