woningmarkt: dit is veranderd op 1 januari
Verduurzaming wordt belangrijker, omdat een energieplafond voor 2024 nog zeer onzeker is. - Foto: Canva

Het aantal aanvragen voor een energiebespaarlening is in het eerste kwartaal van dit jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Warmtefonds.

De hoge energieprijzen zorgen voor een run op leningen en subsidies om huizen te verduurzamen.

Exploderende vraag naar ingrepen en subsidies

Eerder bleek al dat de overheidssubsidies voor dit soort ingrepen enorm zijn toegenomen. Deze toename komt onder meer, maar zeker niet alleen door de oorlog in Oekraïne. Het aantal aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds begon eind vorig jaar al flink te stijgen. In de eerste drie maanden van dit jaar explodeerde dit aantal. Ruim 6.500 mensen dienden een aanvraag voor een energiebespaarlening in, twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Eerder meldden Zonneplan en Slimster al dat door de oorlog de vraag naar zonnepanelen, isolatie en warmtepompen sterk toegenomen is. 

Inkomenstoets

In de meeste gemeenten verloopt een aanvraag voor een lening voor bijvoorbeeld zonnepanelen via het Nationaal Warmtefonds, in ruim honderd andere gemeenten via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook daar zien ze sinds begin dit jaar een toename van het aantal aanvragen. Voor deze duurzaamheidsleningen moet de aanvrager voldoen aan de inkomenstoets van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die regels zijn vorig jaar aangescherpt.

Strenge leenregels zijn een van de oorzaken waarom sommige huiseigenaren niet kunnen verduurzamen. Die groep is aanzienlijk. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat één op de vijf huizenbezitters de kosten van duurzame investeringen niet kan betalen. Ze hebben niet genoeg spaargeld en ook niet genoeg ruimte om te lenen. De bank rekende uit dat het gemiddeld € 24.000 kost om een huis zo te verduurzamen dat het ten minste energielabel B krijgt.

Energiebespaarlening vaak onbereikbaar

Bestaande leningen en subsidies zijn maar voor een klein deel van de huizenbezitters met een laag inkomen een oplossing. Onder anderen Vereniging Eigen Huis maakt zich daar zorgen om. “De drempel is af en toe echt te hoog”, zegt VEH-voorzitter Hans André de la Porte.

Bij de ISDE-subsidie, de subsidie voor duurzame energie en energiebesparing, wordt 30% van de investeringen vergoed door het rijk, maar er zitten wel voorwaarden aan. “Je mag tot nu toe alleen subsidie aanvragen als je op z’n minst twee isolerende maatregelen doorvoert en je moet het hele bedrag voorschieten. Daar haken veel huiseigenaren af”, aldus André de la Porte.