Sinds oktober 2021 is er een funderings-risicorapport, waarin naast landelijke date als het bouwjaar, de ondergrond en de waterstanden ook gegevens over het funderingstype en bekende schades zijn opgenomen. - Foto: Canva

­­Een miljoen woningen in ons land lopen de komende 30 jaar het risico om met funderingsschade te maken te krijgen. Dat meldt het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Het KCAF uitte haar zorgen in een webinar van het Verbond van Verzekeraars. Het webinar is de tweede in een reeks van drie waarmee het Verbond van Verzekeraars aandacht vraagt voor funderingsschade als groeiend probleem. KCAF-directeur Frank van Lier en zijn collega Don Zandbergen vertelden in het tweede webinar meer over de omvang van de funderingsschade. Van Lier liet zien dat als de prognoses uitkomen, er tot 2050 zo’n € 60 miljard nodig is voor schadeherstel. “En als we dan nog rekening houden met inflatie kan het bedrag zomaar oplopen tot € 100 miljard”, aldus Van Lier.

3,8 miljoen woningen van voor 1970

Volgens het KCAF krijgen ongeveer een miljoen woningen in de komende dertig jaar te maken met funderingsproblemen. Volgens Van Lier zijn van de 7,7 miljoen huizen in ons land er zo’n 3,8 miljoen voor 1970 gebouwd. Ruim een kwart van deze woningen loopt volgens hem een reëel risico op funderingsproblemen. Rond 1970 is men veelal overgestapt van houten palen naar betonnen palen of andere funderingsconstructies.

Van Lier: “Uit onderzoek blijkt dat preventie slechts bij 25 tot 30% van die miljoen woningen mogelijk is. Dat betekent dat we nu echt aan de bak moeten. Hoe langer we wachten, hoe meer we uiteindelijk moeten herstellen.”


Friese huizen zakken weg in veengrond

Woningeigenaren kunnen vaak niets doen aan de schade. Zo wordt bijvoorbeeld het grondwaterpeil in veengebieden zoals Friesland al 70 jaar kunstmatig laag gehouden ten behoeve van de landbouw. Huiseigenaren moeten zelf opdraaien voor de funderingsschade, terwijl hun belangen sneuvelen in de politiek van de waterschappen. Dat meldt Tros Radar.

Zo’n 5.100 huizen in Friesland hebben te maken met verzakkingen, maar de eigenaren van deze woningen voelen zich niet gehoord door het waterschap van Friesland, dat het waterpeil bepaalt. Er worden onderzoeken gedaan, schades lopen op tot in de tonnen, maar compensatie blijft uit.


Participatieladder KCAF

Om overheden, en met name de gemeenten, een handje te helpen, heeft het KCAF een zogenoemde participatieladder opgesteld. Deze ladder bevat een aantal treden voor een gedegen funderingsaanpak.

Sinds oktober 2021 is er een funderings-risicorapport beschikbaar, waarin naast de landelijke date als het bouwjaar, de ondergrond en de waterstanden ook gegevens over het funderingstype en bekende schades zijn opgenomen. Die data wordt gecombineerd met de lokale data en met de pandspecifieke informatie die bij de gemeente beschikbaar is. “Waardevolle informatie”, meent Zandbergen, “omdat juist de optelsom leidt tot nieuwe inzichten.”

‘Fundering van bijna ieder pand vast te stellen’

“Wij kunnen door een verrijking van de informatie (onder meer door de pandhoogte en meer pandspecifieke informatie toe te voegen aan de openbare data) komen tot modellen waarmee we ook de panden kunnen inkleuren die nu nog blanco zijn.” Zijn conclusie is helder. “Op basis van dergelijke modellen kunnen we de fundering van (bijna) elk pand in Nederland vaststellen. Tot voor kort kon dat nog niet en dat is echt ongekend, want daardoor weten we ook welke panden de meeste haast hebben bij het herstel.”

Lees ook: Deltaplan moet miljarden aan funderingsschade voorkomen