a103d049c4c1eaf075db970eacffee2e_L

Vanaf 8 juni 2015  heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

 


Vanaf 8 juni 2015  heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

Bij veel appartementencomplexen valt er flinke energiewinst te behalen. Soms gaat het echter om forse investeringen, waarbij er externe financieringsmiddelen nodig zijn. Het afsluiten van een lening is voor VvE’s echter erg lastig, waardoor energiebesparende maatregelen soms uitgesteld worden.

VvE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening maakt het nu mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren, zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke rente. Men kan daarbij denken aan maatregelen zoals isolatie, HR-glas en LED-verlichting in gezamenlijke ruimten. Dit maakt appartementencomplexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer. Er bestond al een Energiebespaarlening voor particulieren. 

Belangrijkste kenmerken lening

Een VvE moet uit tenminste 10 appartementsrechten bestaan om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening. De lening heeft een omvang van minimaal 25.000 euro en maximaal 5.000.000 euro. De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar – naar keuze. Het huidige rentepercentage is 2,8 procent bij een looptijd van 10 jaar en 3,3 pocent bij 15 jaar. De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en staat gedurende de looptijd van de lening vast.

 

Bron: ikinvesteerslim.nl