WOZ-waarde gaat minder meetellen bij vaststelling huurprijs

Per 1 mei mag de WOZ-waarde nog maar voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Met deze maatregel, de cap op de WOZ genoemd, wil de overheid huurwoningen beter betaalbaar houden.

In gebieden met een groot woningtekort heeft het gebruik van de WOZ-waarde in de huurprijs inmiddels een onbedoeld neveneffect. Daar stijgen de huren zo sterk dat ze onbetaalbaar worden voor veel mensen. Daarom wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de huurprijsvaststelling.

Met de invoering van deze maatregel blijven er circa 23.000 woningen beschikbaar voor de sociale woningvoorraad en komen er circa 15.000 woningen met een hoge huur terug in de sociale sector, becijferde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toepassing van de cap

De cap op de WOZ geldt als hoofdregel voor woningen met 142 punten of meer, berekend op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze woningen lopen kans om te verdwijnen naar de vrije sector óf ze zijn op basis van vooral de WOZ-waarde nu al als vrijesectorwoning verhuurd. Met de cap gaan nieuwe huurders van deze woningen straks een lagere huurprijs betalen.

Voor een klein deel van de huurders die al een woning huren in de sociale sector kan de huur door invoering van de maatregel lager uitvallen. Het gaat om huurders van woningen die bij nieuwe verhuring in de vrije sector terecht zouden komen. Voor huurders die al een woning huren in de vrije sector heeft de cap op de WOZ geen effect op de huurprijs. Voor nieuwe huurders in de vrije sector kan de maatregel weer wel effect hebben.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Stroomschema cap op de WOZ

Bijzondere situaties

In alle gevallen wordt bij de puntentoekenning gerekend met een WOZ-waarde. Als die niet bekend is of heel laag, dan wordt gerekend met een vaste WOZ-rekenwaarde in de puntenbepaling. Per 1 juli 2021 bedraagt deze waarde minimaal € 55.888 (tot 1 juli 2022) of € 61.198 (per 1 juli 2022). In de praktijk kan het WOZ-aandeel in de puntentelling hiermee iets hoger komen dan 33%.

Voor kleine nieuwbouwwoningen in de zogeheten COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht geldt een andere toekenning van WOZ-punten. Dit zijn woningen met een oppervlakte kleiner dan 40m2, met een bouwjaar uit de periode 2018 tot en met 2022. Bij deze woningen leidt de WOZ-waarde tot een hogere waardering. Deze woningen krijgen meer punten voor de WOZ per oppervlakte.

Voor specifieke nieuwbouwwoningen, bedoeld voor liberalisatie, geldt ook een andere toekenning van WOZ-punten. Het gaat hier om nieuwbouwwoningen opgeleverd in de kalenderjaren 2015 t/m 2019 waarbij de woning minimaal 110 punten heeft voor alle andere onderdelen dan de WOZ-waarde. Bij deze woningen wordt voor de WOZ-waarde in alle gevallen minimaal 40 punten toegekend.