Vastgoed Actueel steenwol

Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI) waarschuwt voor de gezondheidsgevaren van verschillende soorten isolatiemateriaal zoals steenwol en glaswol. Die zouden vergelijkbaar zijn met die van asbest.

De risico’s van asbestdaken worden in recente studies juist genuanceerd. De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel over verwijdering van deze daken onder de loep.

Prof. Dr. Marjolein Drent maakt zich grote zorgen over het gebruik van glas- en steenwol. ‘De effecten van glas- en steenwol op de longen zijn vergelijkbaar met die veroorzaakt door asbest’. Verbonden aan de Universiteit van Maastricht en het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein komt zij allerlei longziektes tegen. Overigens gaat het dan vooral over de verwerking van dit materiaal en niet over de bewoonde situatie, omdat het isolatiemateriaal is ‘verpakt’ in bijvoorbeeld de muren en het dak.
BBI pleit ervoor om bij de bouwkundige keuringen ook onderzoek te doen naar de mate van isolatie en gebruikte isolatiematerialen.

Risico’s van asbest gerelativeerd

De gezondheidsrisico’s van asbest worden in recente studies gerelativeerd. Begin deze maand presenteerden woningcorporaties en brancheorganisatie Aedes een door TNO, de Universiteit Utrecht, de Radboud-universiteit en Crisislab, uitgevoerd onderzoek naar de verwerking van asbest in (huur)woningen. De teneur van het rapport is dat wonen en werken met asbest veel minder riskant is voor de gezondheid dan tot nu toe wordt aangenomen, meldde het AD.

Wetsvoorstel ligt voor bij Eerste Kamer

In een wetsvoorstel staat dat alle asbestdaken voor 2025 verwijderd moeten zijn. Dit voorstel is al door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer gaat de wetgeving verder onder de loep nemen. Op 26 maart vindt een bijeenkomst met deskundigen plaats.

VEH spreekt van ‘asbesthysterie’

Volgens vereniging Eigen Huis is het verbod te absoluut en houdt het te weinig rekening met de recente studies. “We moeten oppassen dat er geen asbesthysterie ontstaat”, zei Hans André de la Porte van Eigen Huis tegenover tv-programma EenVandaag.
De la Porte meent dat woningbezitters voor hoge kosten komen te staan. “Wij zien offertes voorbij komen met bedragen die in de tienduizenden euro’s lopen. Dat soort bedragen heeft natuurlijk niet iedereen liggen.”

Pleidooi voor stoplichtsysteem

De vereniging stelt een stoplichtsysteem voor. ‘Rode’ daken zouden snel vervangen moeten worden, ‘oranje’ daken zouden met een coating verduurzaamd kunnen worden en ‘groene’ daken, die nog niet verweerd zijn, kunnen nog even blijven liggen tot ze aan vervanging toe zijn. Gemeenten zouden volgens het plan de toestand van asbestdaken in kaart moeten brengen.

Bron: EenVandaag, AD, BBI