bouwlocaties

Er zijn veel meer geschikte en relatief snel te ontwikkelen bouwlocaties nodig om op middellange termijn de woningbouwproductie te verhogen. Kleine groene woonlocaties, dicht bij bestaande bebouwing, zijn daarbij onmisbaar.

Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van twee onderzoeksrapporten. Zonder het aanwijzen van zulke locaties is de woningbouwdoelstelling van het kabinet, 90.000 woningen per jaar tot 2030, volgens het EIB niet te realiseren.

Het planaanbod van nieuw te bouwen woningen, dat sinds 2018 ‘spectaculair’ gestegen zou zijn, bestaat volgens het EIB voor het overgrote deel uit zogeheten ‘zacht aanbod’, waarvoor nog geen concrete plannen zijn. Het aandeel van het ‘harde aanbod’ is de afgelopen jaren juist gestagneerd, van 60% naar 34%, stelt het EIB. De plancapaciteit vertaalt zich ook niet in extra woningbouwvergunningen. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen tot nu toe is gedaald ten opzichte van vorig jaar, stelt het EIB. In 2021 was het aantal afgeven nieuwbouwvergunningen het hoogste in tien jaar.

Minder vergunningen en kleinere orderportefeuille

De zeventien grootschalige locaties waar het kabinet op inzet, kenmerken zich bovendien door grote complexiteit. Bijna alle projecten vereisen grote investeringen in infrastructuur en vaak gaat het om herstructurerings- en herinrichtingsprojecten. Het EIB komt tot de conclusie dat van deze grote projecten pas na 2030 grote aantallen nieuwe woningen kunnen worden opgeleverd.

Bouwbedrijven zien hun orderportefeuille slinken. Vergeleken met juni van dit jaar daalde  de gemiddelde werkvoorraad in de woningbouw van 13,6 naar 13,2 maanden, meldt vakblad Cobouw op basis van de conjunctuurmeting van datzelfde EIB.

Kleine, groene locaties

Als oplossing heeft het EIB de mogelijkheden van het op zeer kleine schaal toevoegen van woningen rond bestaande bebouwing onderzocht. Het EIB bekeek alleen locaties in de provincie Noord-Holland, op minder dan 500 meter van bestaande bebouwing. Daarbij hebben de onderzoekers ‘zeer stringente’ ruimtelijke voorwaarden gehanteerd om natuur en landschap te beschermen, en waar wel bebouwing mogelijk is ruimte te bieden aan landelijk, natuurrijk en ‘natuur-inclusief’ wonen.

Zelfs met deze strenge beperkingen komt het EIB op een perspectief voor het bouwen van meer dan 300.000 woningen in de provincie Noord-Holland. De totale woningbouwopgave voor deze provincie wordt door het kabinet geschat op 200.000 woningen. Het roept EIB op om per gemeente een maximale groei in te stellen van 1% van de totale woningvoorraad. Zo willen de onderzoekers voorkomen dat een overmaat aan woningen ontstaat waar geen vraag naar is. Door gebruik van alle kleinschalige locaties zou volgens het EIB in 37% van de totale woningbouwopgave tot 2030 worden voorzien.

De twee EIB-rapporten ‘De nationale bouw- en woonagenda’ en ‘Kleine groene woonlocaties’ zijn te downloaden via de website van het EIB.