Hybride taxatie

Dinsdag 22 september heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) antwoord gegeven op Kamervragen over de werkwijze van taxateurs. De minister adviseert onder meer een model van hybride taxatie toe te staan.

De Tweede Kamer stelde de vragen over taxatie naar aanleiding van het rapport ‘De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties’ van De Nederlandsche Bank (DNB).

De minister heeft al langere tijd intensief aandacht voor het wonen-taxatiedossier en dat blijkt ook uit de beantwoording van de vragen. Vorig jaar al liet zij weten zorgen te hebben over de kwaliteit en onafhankelijkheid van fysieke taxaties.

Hybride taxatie

Banken kunnen wat de minister betreft variëren in de vorm en daarmee de kosten van een taxatie, afhankelijk van het risico van de lening en de betrouwbaarheid van de modelwaarde.

De minister spreekt zich in haar antwoorden uit voor de ontwikkeling en acceptatie van een hybride vorm van taxatie, waarbij de taxateur en een model elkaar kunnen versterken. Zo’n taxatievorm zal meer kosten dan een modelmatige waardering, omdat tussenkomst van een taxateur noodzakelijk is, maar minder dan de kosten voor een volledig fysieke taxatie omdat de taxateur de woning niet altijd hoeft te bezichtigen.

Banken kunnen wat de minister betreft afhankelijk van het risico van de lening en de betrouwbaarheid van de modelwaarde variëren in de vorm en daarmee de kosten van een hybride taxatie.

Reactie NVM

De NVM geeft in een reactie aan blij te zijn dat Ollongren hierover duidelijkheid verschaft.

De NVM maakt zich wel zorgen over het idee dat een taxatie plaats zou kunnen vinden zonder enige opname ter plaatse. Als alternatief voor een modelwaarde is een zogenaamde desktoptaxatie al wel een verbetering, maar een echte taxatie kun je dit volgens de branchevereniging niet noemen.

De geldverstrekkers en toezichthouders zouden dit ook niet moeten willen, stelt de NVM. Naast de marktwaarde zou je vooral moeten willen weten hoe het pand er bij staat (of het er staat) en of er grote kosten te verwachten zijn.

Maarten Vermeulen van MVGM Nederland, zei eerder dat taxatie mensenwerk blijft, maar er wel een andere verhouding met data aan het ontstaan is.