verkoop onder voorwaarden

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningeigenaren die de woning niet zelf bewonen, maakt het voor woningcorporaties moeilijker om regelingen voor verkoop onder voorwaarden mogelijk te maken. Daarvoor waarschuwt Stichting OpMaat in een brief aan de regering.

Het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting, zoals de maatregel officieel heet, maakt dat corporaties per 1 januari 2021 veel duurder uit zijn bij het toepassen van regelingen voor ‘verkoop onder voorwaarden’ voor starters, zoals Koopgarant en Slimmer Kopen.

Woningcorporaties verkopen woningen met verkoop onder voorwaarden en maken de woningen hierdoor bereikbaar voor starters en huishoudens met lagere middeninkomens. Onderdeel van ‘verkoop onder voorwaarden’ is doorgaans dat de corporatie de woning op termijn terugkoopt. Bij Koopgarant krijgt de eigenaar-bewoner een korting van 10 tot 25% op de marktwaarde en ontvangt de garantie dat de corporatie de woning op termijn binnen drie maanden terug zal kopen. Bij terugkoop wordt de waardestijging of –daling gedeeld tussen de woningcorporatie/ontwikkelaar en de eigenaar-bewoner.

Onbedoelde neveneffecten

Het wetsvoorstel heeft onbedoelde neveneffecten voor dit soort regelingen, omdat de terugkoop belast gaat worden tegen een tarief van 8%. De corporatie blijft hierdoor zitten met een flinke kostenpost. Voor woningcorporaties wordt het hierdoor ‘onmogelijk’ dergelijke verkopen nog in te zetten voor de verbetering van de positie van starters, waarschuwt Stichting OpMaat. Dit staat haaks op de doelstelling van de wetswijziging om de positie van starters te verbeteren.

 

Woningcorporaties kopen jaarlijks zo’n 2.500 woningen terug die ooit zijn verkocht onder voorwaarden. De jaarlijkse extra kostenpost aan overdrachtsbelasting na de voorgestelde wetswijziging bedraagt circa € 40 miljoen. Een bedrag dat de corporaties niet meer kunnen inzetten voor investeringen in uitbreiding of in verbetering van hun woningvoorraad.

OpMaat verzoekt om aanpassing wetsvoorstel

Stichting OpMaat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom een brief gestuurd. Daarin verzoekt de stichting de bewindslieden om het wetsvoorstel aan te passen, zodat het onbedoelde neveneffect komt te vervallen en de terugkoop bij verkoop onder voorwaarden niet valt onder het verhoogde tarief.

Stichting OpMaat adviseert en begeleidt woningcorporaties, gemeenten en projecontwikkelaars bij verkoopoplossingen zoals verkoop onder voorwaarden.