alleenstaanden met modaal inkomen

Nog maar 1% van de koopwoningen is betaalbaar voor alleenstaanden met een modaal inkomen. Vorig jaar was dat nog 3,3% en in 2020 4,7%. Het aanbod van betaalbare woningen voor deze groep is daarmee met 70 % gedaald in één jaar tijd. Dat komt vooral door de gestegen hypotheekrente.

Hoewel tweeverdieners met een modaal inkomen meer mogelijkheden hebben, zijn ook voor hen de mogelijkheden beperkt. Slechts 20% van de te koop staande woningen is voor hen bereikbaar. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheker, waarin per regio in kaart is gebracht hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen.

Minder lenen

Met een modaal inkomen (door het Centraal Planbureau voor 2021 vastgesteld op € 38.000 per jaar), kan een single bij de huidige marktrente van 3,6% een hypotheek krijgen van ongeveer € 171.000. Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog € 188.000 konden lenen. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker uitgegaan van € 65.000 per jaar (38.000 + 27.000). Hiermee een hypotheek van zo’n € 304.000 euro mogelijk. Ook dit is een sterke daling in vergelijking met vorig jaar, toen tweeverdieners met een modaal inkomen € 344.000 konden lenen.

Dit verschil heeft vooral te maken met de gestegen hypotheekrente. Zo is de tienjaarsrente met NHG in één jaar gestegen van 1,02 naar gemiddeld 3,6%, een verschil van ruim 2,5 procentpunt. Op basis van deze berekeningen heeft De Hypotheker een selectie gemaakt van alle woningen die nu in Nederland te koop staan en in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale huizenaanbod huizenkopers met een modaal inkomen in aanmerking kunnen komen. Overigens lijken de hypotheekrentes zich na een periode van snelle stijging sinds kort te stabiliseren.

Alleenstaanden met modaal inkomen in de steden

Voor modale eenverdieners is het beschikbare aanbod in Flevoland (0,1%), Noord-Brabant (0,1%) en Utrecht (0,2%), in de woorden van De Hypotheker, ‘het meest uitzichtloos’. Hier In Limburg (6 %), Groningen (5%) en Zeeland (4%) maken zij de meeste kans, maar ook hier is een steeds kleiner deel van het woningaanbod beschikbaar.

Voor modale eenverdieners die in de grote stad willen wonen, is de kans op een betaalbare woning bijna nihil. In Amsterdam en Den Haag is helemaal geen aanbod meer beschikbaar en in Eindhoven en Utrecht slechts een zeer klein percentage (0,2%). Rotterdam scoort van alle grote steden het hoogst, maar ook hier is bijna geen woning meer te krijgen (0,5%). De kansen voor deze groep huizenkopers zijn dus, ondanks de afkoelende woningmarkt en het grotere woningaanbod, over de gehele linie afgenomen.

Alle regionale cijfers zijn te vinden op de site van De Hypotheker.